pic1
產品型號:CL-105A
認證安規:
產品國別:
產品規格:

AS 3109 C13

EN60 320 C13

FOR CLASS 1

IEC 320 C13

CNU C22.2

UL 817

JIS 8303適用線材
To PLUG/CONNECTOR

Type

Core

Conductor

AWG   Stranding

Rating

CL-012

CL-102

CL-104

CL-104A

CL-107

CL-108

CL-109

CL-201

CL-202

CL-515

CL-520

CL-615

CL-620

ST-002A

ST-003

ST-009

H03VV-F

3

0.75mm2

250V   / 10A

H05VV-F

3

0.75mm2

250V   / 10A

H05VV-F3

1.0mm2

250V   / 10A

HVCTF

3

0.75mm2

125V   / 7A

VCTF

3

0.75mm2

125V   / 7A

RVV

3

0.75mm2

125V   / 7A

RVVB

3

0.75mm2

125V   / 7A

SJT318AWG125V   / 10A
SJT316AWG125V   / 13A

SVT

3

18AWG

125V   / 10A

SPT-2

3

18AWG

125V   / 10A

  1. 歐/澳/日/美/中規電源線,符合IEC-60320規範的CONNECTOR

  2. 適用於歐/澳/日/美/中規3芯線材,可與CL-012/CL-102/CL-104/CL-104A/CL-107/CL-108/CL-109/CL-201/CL-202/CL-515/CL-520/CL-615/CL-620/ST-002A/ST-003/ST-009組成電源線組(Cord Set)

  3. 具美國UL認證/北美CUL認證/澳洲SAA認證/歐洲ENEC認證/日本PSE認證/中國CCC認證

  4. 全產品零組件原料MIT在地採購、生產、製造,台灣產銷,品質保證

  5. 超過30年的製造經驗,期盼有機會替注重安全、專業與品質的您服務


回頂層